Lübnan Krizi, Nedenleri ve Sonuçları

1 Nisan 2007

Lübnan sorununu tarihi boyutu içinde ele alan bu çalışmada Meliha Altunışık Lübnan’da siyasi sistemin işleyişini; ve genelde mezhep ayrılığı olarak algılanan ihtilafların, aslında bir kesimin siyasetten sistematik olarak dışlanması sonucunda ortaya çıktığını anlatıyor. Taif Düzeni sonrası, özellikle de 2000’li yıllardan bu yana yaşanan gelişmeleri anlamlandırırken uluslararası aktörlerin etkilerine değiniyor. Mevcut durumda Türkiye’nin izlemesi gereken politikalar hakkında öneriler geliştiren Altunışık’a göre, Türkiye’nin bölgedeki aktörlere ve buraya dışarıdan müdahil olan ülkelere karşı tarafsız bir tutum takınarak bölgede kalıcı barış ve demokrasiyi desteklemesi şart.

Raporu PDF Olarak İndir
Lübnan Krizi, Nedenleri ve Sonuçları2019-07-25T18:39:42+03:00
Go to Top