Kentte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Veri

Bu projedeki ortaklarımız

2023

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenen proje eşit, adil ve kapsayıcı kentler için toplumsal cinsiyete duyarlı verinin kalitesinin, erişilebilirliğinin ve kullanımının savunuculuğunu yapmayı hedefler. Bu amaçlar doğrultusunda öncelikle toplumsal cinsiyete duyarlı veri ekosistemini incelenecektir. Türkiye’de toplumsal cinsiyete duyarlı veri üreten merkezi ve yerel düzeydeki kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve akademiden bu verinin detayları öğrenilecektir. Projenin diğer amaçları toplumsal cinsiyete duyarlı veri üretmenin, kullanmanın ve paylaşmanın önemi hakkında farkındalık yaratmak ve daha iyi toplumsal cinsiyet eşitliği için veri üreticilerinin ve kullanıcılarının kapasitesini artırmaktır. Bu doğrultuda proje kapsamında eğitimler yapılması, ayrıca politika raporu ve söyleşiler yayınlanması planlanmaktadır.

Kentte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Veri2023-04-27T10:32:30+03:00
Go to Top