Kentsel Rantın Vergilendirilme Yoluyla Kamuya Geri Kazandırılması için Öneriler

7 Ekim 2019

31 Mart 2019 mahalli idare seçimleriyle birlikte yerel yönetimlerin borçları bir kez daha kamuoyunu ilgilendiren önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu bağlamda yerel yönetim harcamaları sıkça gündemi oluştururken, gelirler ve kaynakların oluşturulmasına dair tartışmaların kısıtlı olduğu gözlenmektedir.Yerelyönetimlerinözgelirkaynakları üzerine tartışmanın yeniden canlandırılması, merkezi bütçeden yapılan transferler ve bu yolla merkezi idarelere bağımlılığın azaltılabilmesi açılarından da en azından harcamalar üzerine yürütülen tartışma kadar önemlidir.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Kentsel Rantın Vergilendirilme Yoluyla Kamuya Geri Kazandırılması için Öneriler2019-10-17T15:27:11+03:00
Go to Top