Heybeliada Ruhban Okulu’nun Geleceği Üzerine Tartışma ve Öneriler

5 Aralık 2005

Rum Patrikhanesi ve Heybeliada Ruhban Okulu “sorunu”, Türkiye’nin uzun süreden beri tartıştığı konular arasındadır. Hem küreselleşme hem de Türkiye’nin AB adaylığı sürecinde bu konular, geçmişe göre daha fazla gündeme gelir olmuş, bu nedenle bunların nasıl çözüleceğine dair öneriler, medyada daha fazla yer bulmaya başlamıştır.Elçin Macar ve Mehmet Ali Gökaçtı demokratik ülkelerde bir sorun olarak algılanmaması gereken bu konuya, daha ilkesel düzeyde yaklaşıp; azınlık hakları, insan hakları,özgürlükler ve demokrasi gibi kavramlardan yola çıkarak, hem Türkiye’nin kurucu antlaşması olan Lozan hem de daha sonra imzalanan çok taraflı sözleşmeler gereği, gayrimüslimlerin zaten ruhban yetiştirme hakları olduğunu vurgulamaktayız. Bu çalışmada çözüme yönelik düşünceleri ele alarak önerilerde bulunmayı hedefliyoruz.

Raporu PDF Olarak İndir
Heybeliada Ruhban Okulu’nun Geleceği Üzerine Tartışma ve Öneriler2019-07-25T20:03:52+03:00
Go to Top