Geri Bildirim Toplantısı

16 Kasım 2021

Yerel Yönetimleri ve Kadın Sivil Toplum Örgütlerini Desteklemek: Kentsel Ölçekte Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin İncelenmesi Projesi kapsamında İstanbul için derlenen toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı veri hakkında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin fikirlerini almak amacıyla düzenlenmiştir.

Go to Top