Biz, Türkiye’nin Haysiyetli İnsanları: Anayasada Yeni Bir Temel Hak Olarak Haysiyet

3 Mart 2015

“Biz, Türkiye’nin Haysiyetli İnsanları: Anayasada Yeni Bir Temel Hak Olarak Haysiyet” raporu, TESEV Demokratikleşme Programı’nın yeni anayasa izleme sürecini izlemek ve kayıt alına almak için başladığı Anayasa İzleme Çalışması’nın beşinci raporudur.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Biz, Türkiye’nin Haysiyetli İnsanları: Anayasada Yeni Bir Temel Hak Olarak Haysiyet2019-07-25T19:56:55+03:00

Yeni anayasa yapım süreci Ekim 2011’de 4 farklı partinin eşit temsil edildiği Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun kurulmasıyla başladı. Komisyon, çalışmalarını 2013 Aralık ayında sonlandırdığında 60 madde üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Temel Hak ve Hürriyetler ile ilgili maddeler Komisyon üyelerinin uzlaşma sağladığı maddelerin başında gelmektedir. Türkiye’nin diğer anayasalarından farklı olarak “insan onur ve haysiyeti” kavramı ve hakkı ile ilgili birinci madde hem anayasanın hem de hak ve hürriyetler bölümünün başında yer almaktadır. Bu durum Türkiye anayasacılığında yenilikçi bir aşamaya girildiğinin göstergesidir.

Bu raporda Ayda Erbal, haysiyet hakkının dünya anayasalarında ve ulusal anayasalarda izini sürmekte; etimolojisini, tarihini ve uygulamalarını ele almaktadır. Türkiye anayasa tarihinde gelinen aşamayı “haysiyet” kavramı çerçevesinde tartışmaya açmaktadır.

Read more at: http://tesev.org.tr/tr/yayin/biz-turkiyenin-haysiyetli-insanlari-anayasada-yeni-bir-temel-hak-olarak-haysiyet/
Copyright © TESEV

Go to Top