Arap Dünyasında Türkiye’nin İmajı

1 Mayıs 2011

Paul Salem bu makalede, TESEV’in son Ortadoğu kamuoyu araştırmasında ortaya çıkan Türkiye hakkındaki olumlu görüşün Türkiye’ye daha önce benzeri görülmemiş fırsatlar sunmakta ve belki de aynı zamanda bir takım sorumluluklar yüklemekte olduğunu belirtmiştir.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Arap Dünyasında Türkiye’nin İmajı2019-07-25T18:03:58+03:00

Türkiye son yıllarda bölgede daha aktif bir dış politika izlemesine rağmen henüz fazla başarı sağlayamamış olmakla birlikte, bölgedeki insanlar demokratik değişim adına isyan ederken, Türkiye’nin daha fazlasını başarma potansiyeline ve sorumluluğuna sahip olduğunun altı çizilmiştir. TESEV araştırmasında da gösterildiği gibi bölge halklarının Türkiye’ye yöneldiğini ve muhtemelen İsrail’e karşı çıkmanın ötesine geçen, bölgedeki toplumların demokratik değişim ve ekonomik kalkınmaya doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemesine yardım eden bir Türkiye rolünden yana olacakları sonucuna varılmıştır.

Go to Top