Arap Dünyasında Türkiye Algısı

28 Haziran 2010

Prof. Meliha Benli Altunışık tarafından kaleme alınan ve Dr. Mustafa Ellabbad’ın değerlendirmesini de içeren bu yayın Türkiye’nin Arap Dünyası’ndaki rolüne yönelik kapsamlı bir analiz sunmayı hedeflemiştir. Çalışmanın esas amacı bölgedeki bürokratların, kanaat önderlerinin ve genel kamuoyunun Türkiye’ye yönelik algılarındaki farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Bu amaç gözetilerek, “Orta Doğu’da Türkiye Algısı” isimli araştırma bilhassa Türkiye’nin bölgedeki rolünü değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket çalışması 24–29 Temmuz 2009 tarihleri arasında toplam 2006 kişi ile Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye ve Irak’ta gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarının ışığında birebir mülakatlar gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar rapora dâhil edilmiştir.
Raporda, son yıllarda Arap dünyasında sadece Türkiye algısı değil aynı zamanda Türkiye ile ilgili tartışmaların da daha olumlu bir hal aldığı belirtilmiştir.

Raporu PDF Olarak İndir
Arap Dünyasında Türkiye Algısı2019-07-25T18:13:53+03:00
Go to Top