The Evolution of Turkish Foreign Policy in the Middle East

18 July 2012

The Evolution of Turkish Foreing Policy in the Middle East is written by Henri J. barkey from Lehigh University. The article analysis Turkish foreign policy since the AK Party assumed power and reveals three distinct phases, especially in regard to the Middle East.
Lehigh Üniversitesi’nden Henri J. Barkey’nin kaleme aldığı The Evolution of Turkish Foreing Policy in the Middle East Türkiye’nin AK Parti hükümeti dönemindeki dış politikasını üç ayrı evreye ayırarak analiz etmekte ve özellikle Ortadoğu’da izlediği siyasetin gelişimini değerlendirmektedir.

Download PDF
Authors:
The Evolution of Turkish Foreign Policy in the Middle East2019-07-25T19:38:19+03:00
Go to Top