The EU’s Niche in the South Caucasus: Old Partners, New Challenges

23 January 2015

Daniel Khachatryan is a Hrant Dink Foundation fellow at the Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) within the framework of the Support to the Armenia-Turkey Normalisation Process Programme financed by the European Union. Khachatryan’s academic background includes studies at Yerevan State University, University of Oslo and Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. In this article, Khachatryan dwells upon the possible steps to be taken by the EU towars the South Caucasus in order to define its role in the region by focusing on the recent developments in Azerbaijan, Armenia and Georgia.
Daniel Khachatryan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Hrant Dink Vakfı’nın yürütmekte olduğu “Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı” kapsamında bursiyer olarak TESEV’de çalışmaktadır. Erivan Devlet Üniversitesi, Oslo Üniversitesi ve Tufts Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamış olan Khachatryan bu makalesinde Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’daki gelişmelere odaklanarak Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya’daki yeri ve rolünü tanımlamak için atması gereken muhtemel adımlara ve mekanizmalara değinmektedir.
Makale yalnızca İngilizce olarak yayınlanmıştır.

Download PDF
The EU’s Niche in the South Caucasus: Old Partners, New Challenges2019-07-25T16:43:52+03:00
Go to Top