Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirmesine Sivil Toplum Katılımı Rehberi

7 Ocak 2020

Bir kentin yönetimine hemşehri katılımı, alınan kararların o kente özgün, sahici ve gerçekçi olmasını sağlar. Sağlıklı, doğru, gerçekleştirilebilir kararların alınması kaynakların etkili kullanımını kolaylaştırır. Gündelik hayatlarının planlanmasına, planın izleme ve değerlendirmesine dahil olan yurttaş ve sivil toplum örgütlenmeleri kentlerini daha kolay sahiplenir. Kenti sahiplenen yurttaş ve sivil toplum örgütlenmeleri yerel yöneticilerin en önemli paydaşlarıdır. Bu nedenle stratejik planın hazırlanması kadar izleme ve değerlendirmesine de sivil toplumun katılımı kentin daha demokratik ve aynı zamanda daha iyi yönetilmesini sağladığı için önemlidir.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirmesine Sivil Toplum Katılımı Rehberi2020-01-07T16:18:43+03:00
Go to Top