Ana SayfaProjelerGüncel Projelerİzmir 95: İzmir’de Çocuğa Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması

İzmir 95: İzmir’de Çocuğa Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması

Bu projedeki ortaklarımız

2018 - 2019

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri’nde uygulanacak İzmir95 projesi Bernard van Leer Vakfı’nın uyguladığı uluslararası Kent 95 programının veriye dayalı yerel politika yapma boyutunu oluşturmaktadır. Proje, karar alıcıların veri temelli politika yapmalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

TESEV’in halen ikinci fazını yürüttüğü İstanbul95 projesinin tüm hedef grup ve paydaşlar tarafından çok olumlu karşılanmasını takiben proje diğer kentlerde de uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelere başlanmış, İstanbul95 programında olduğu gibi İzmir ilçeleri yaş ve rayiç bedel üzerinden mahalle ölçeğinde haritalanarak yoksul çocukların yaşadıkları yerler tespit edilmiştir. Bu aşamayı takiben çocuk ve ebeveynlerine yönelik sosyal hizmet ve yardımlar taranarak bu haritaların üzerine yerleştirilecektir.

Proje sonunda bir bulguları bir araya getiren etkileşimli bir web sitesi hazırlanacak, ayrıca proje raporu yayımlanacaktır.