AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası: Türkiye Nereye Ait?

30 Mart 2009

Bu çalışma Avusturya Dış Politika Enstitüsü’nden (OIIP) Paul Luif ile TESEV’den Sabiha Senyücel Gündoğar ve Ceren Zeynep Ak tarafından hazırlandı. Çalışmanın amacı Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ile AB üye ülkeleri arasındaki dış politika yönelimlerinin birleştiği ve ayrıştığı alanları saptamak; bir başka deyişle Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın temelini oluşturan dış politika konuları düşünüldüğünde Türkiye ve AB’nin ne ölçüde uyuştuğuna bakmaktır.
Çalışmada yer alan sonuçlar, belirli bir zaman diliminde söz konusu ülkelerin BM Genel Kurulunda kullandıkları oylar incelenerek ortaya çıkarıldı. Çalışmada AB üye ülkeleri arasındaki politika uyumu da gözlemlenmekte ve karşılaştırılmaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
Go to Top